دعا دسته بندی - تاروت رنگی

برای استجابت دعا چه کنیم؟

برای استجابت دعا چه کنیم؟

ارسال شده در ۱۵ تیر ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

شناخت وسیله استجابت دعا مردی حضور حضرت علی (ع) شرفیاب شد، عرض کرد: خداوند را خوانده ام اما اجابت ندیده ام. چه کنم ؟.حضرت فرمود: برای دعا چهار خصلت است:خالص بودن ضمیرحضور قلبشناخت وسیله استجابت {از ...