آب حمل کردن | تعبیر خواب آب حمل کردن

آب حمل کردن , تعبیر خواب آب حمل کردن

تفسیر خواب آب حمل کردن

معنی خواب آب حمل کردن

تعبیر آب حمل کردن در خواب

آب حمل کردن در خواب

دیدن آب حمل کردن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آب حمل کردن
آب حمل کردن , تعبیر خواب آب حمل کردن , آب حمل کردن تعبیر خواب

تعبیر خواب آب حمل کردن

لوک اویتنهاو می گوید :

حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار
این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهدمنوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» بسیاری از کارهای عقب افتاده شما انجام خواهد شد. نگران کارهای عقب افتاده نباشید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب