آب متعفن | تعبیر خواب آب متعفن

آب متعفن , تعبیر خواب آب متعفن

تفسیر خواب آب متعفن

معنی خواب آب متعفن

تعبیر آب متعفن در خواب

آب متعفن در خواب

دیدن آب متعفن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آب متعفن
آب متعفن , تعبیر خواب آب متعفن , آب متعفن تعبیر خواب

تعبیر خواب آب متعفن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب متعفن وتیرگی آن بیماری است.لوک اویتنهاو می گوید :

آب گرم : بیماریمنوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» قلب : روابط عاطفی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب