آب چشمه | تعبیر خواب آب چشمه

آب چشمه , تعبیر خواب آب چشمه

تفسیر خواب آب چشمه

معنی خواب آب چشمه

تعبیر آب چشمه در خواب

آب چشمه در خواب

دیدن آب چشمه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آب چشمه
آب چشمه , تعبیر خواب آب چشمه , آب چشمه تعبیر خواب

تعبیر خواب آب چشمه

لوک اویتنهاو می گوید :

آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره
این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهدمنوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشدبه نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب