آتش دان | تعبیر خواب آتش دان

آتش دان , تعبیر خواب آتش دان

تفسیر خواب آتش دان

معنی خواب آتش دان

تعبیر آتش دان در خواب

آتش دان در خواب

دیدن آتش دان در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آتش دان
آتش دان , تعبیر خواب آتش دان , آتش دان تعبیر خواب

تعبیر خواب آتش دان

محمد بن سیرین گوید:

آتش دان به خواب ، زنی بود که خدمت خانه کند،
اما اگر آن آتش دان آهنین بود، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبین است، دلل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود. اگر آتش دان از گل است، دلیل کند که آن زن از اهل گردنکشان باشد، و از مشرکان نیز بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آتش دان به خواب بر دو وجه است: اول: زن خادمه، دوم: کنیزک


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» تپه های منفرد : گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب