آرایش کردن | تعبیر خواب آرایش کردن

آرایش کردن , تعبیر خواب آرایش کردن

تفسیر خواب آرایش کردن

معنی خواب آرایش کردن

تعبیر آرایش کردن در خواب

آرایش کردن در خواب

دیدن آرایش کردن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آرایش کردن
آرایش کردن , تعبیر خواب آرایش کردن , آرایش کردن تعبیر خواب

تعبیر خواب آرایش کردن

لوک اویتنهاو می گوید :

آرایش کردن : موقعیت بسیار خوب
اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ،
نشانة تغییرات و فراز و نشیبهای مطلوب و خوشایند در زندگی است . اگر فردی جوان چنین خواب ی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعةپر ثمر دارد .
اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است ، نشانة آن است که از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهید یافت .


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب