آسیاب | تعبیر خواب آسیاب

آسیاب , تعبیر خواب آسیاب

تفسیر خواب آسیاب

معنی خواب آسیاب

تعبیر آسیاب در خواب

آسیاب در خواب

دیدن آسیاب در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آسیاب
آسیاب , تعبیر خواب آسیاب , آسیاب تعبیر خواب

تعبیر خواب آسیاب

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است.
اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود.
اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد.
اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود.
شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند.
سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است.
گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن. در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» مراقب یک خسارت کوچک مالی یا گم شدن شیئی در خانه خود باشید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.

در تاروت رنگی بخوانید

دسته بندی مطالب