آسیاب | تعبیر خواب آسیاب

آسیاب , تعبیر خواب آسیاب

تفسیر خواب آسیاب

معنی خواب آسیاب

تعبیر آسیاب در خواب

آسیاب در خواب

دیدن آسیاب در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آسیاب
آسیاب , تعبیر خواب آسیاب , آسیاب تعبیر خواب

تعبیر خواب آسیاب

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است.
اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود.
اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد.
اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود.
شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند.
سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است.
گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن. در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب