آفتابه | تعبیر خواب آفتابه

آفتابه , تعبیر خواب آفتابه

تفسیر خواب آفتابه

معنی خواب آفتابه

تعبیر آفتابه در خواب

آفتابه در خواب

دیدن آفتابه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آفتابه
آفتابه , تعبیر خواب آفتابه , آفتابه تعبیر خواب

تعبیر خواب آفتابه

محمدبن سيرين گويد:

آفتابه در خواب، زن خادمه بود، يا كنيزك، كه چراغ خانه بدو تسليم كنند.بعضي از معبران گفته اند:

آفتابه خادمه قومی بود، كه آن قوم به طاعت او گردند و از معصيت پرهيز كنند.
اگر بيند كه آفتابه نو داشت، يا كسي بدو داد، دليل كند كه وی خادمه يا كنيزكی حاصل شود.
اگر بيند که آفتابه بشكست، دليل بود كه خادمه يا كنيزك بيمار گردد و يا بميرد.
اگر بيند كه آفتابه او ضايع گردد، دليل كه خادمه ياكنيزك وی بگرزيد، يا از او جدا شود.حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

آفتابه در خواب بر نه وجه بود. اول: زن، دوم: خادم، سوم: كنيزك، چهارم: قوام، پنجم: تن، ششم: عمر زياد، هفتم: مال و نعمت، هشتم: خير و بركت، نهم. راحت زنان.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» انتظار روشن شدن مسئله یا مشکلی خانوادگی یا شغلی و یا مالی را دارید که با نتیجه ای مثبت به پایان خواهد رسید و آنچه را که در این باره انتظارش را داشته اید برای شما به خوبی تمام خواهد شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب