آهن | تعبیر خواب آهن

آهن , تعبیر خواب آهن

تفسیر خواب آهن

معنی خواب آهن

تعبیر آهن در خواب

آهن در خواب

دیدن آهن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آهن
آهن , تعبیر خواب آهن , آهن تعبیر خواب

تعبیر خواب آهن

محمد بن سیرین گوید:

آهن معمول به خواب دیدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر کسی بیند که آهن به وی دادند، دلیل که از متاع دنیا به قدر آن آهن کسی چیزی بدو بخشدابراهیم کرمانی گوید:

هر آهن کسی به خواب بیند که آن به سبب صلاح دارد، از منسوب پادشاه بود. و اگر بیند که آهن از سنگ بیرون می آورد، دلیل کند که او را سختی پیش آید.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آهن ومس و روی و ارزیر و غیران تعلق به منفعت دنیا دارد
دیدن آهن قوت ظفر بودبه نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» ترازو : نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب