آهک | تعبیر خواب آهک

آهک , تعبیر خواب آهک

تفسیر خواب آهک

معنی خواب آهک

تعبیر آهک در خواب

آهک در خواب

دیدن آهک در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آهک
آهک , تعبیر خواب آهک , آهک تعبیر خواب

تعبیر خواب آهک

حضرت دانیال گوید:

اگر کسی بیند که با آهک، موی از تن بسترد، دلیل که اگر مال دارد، به قدر آن موی که بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد.محمد بن سیرین گوید:

آهک کردن در خواب ، توانگر را زیادی مال و درویش را گذاردن وام و کارفران را نشان مسلمانی باشد.حضرت اما جعفر صادق فرماید:

آهک در خواب بر سه وجه بود. اول: خبر بد، دوم: سخنهای زشت ناخوش، سوم: کارهای دشوار. و عمارت کردن آهک در تاویل بد بود


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب