آیة الکرسی | تعبیر خواب آیة الکرسی

آیة الکرسی , تعبیر خواب آیة الکرسی

تفسیر خواب آیة الکرسی

معنی خواب آیة الکرسی

تعبیر آیة الکرسی در خواب

آیة الکرسی در خواب

دیدن آیة الکرسی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آیة الکرسی
آیة الکرسی , تعبیر خواب آیة الکرسی , آیة الکرسی تعبیر خواب

تعبیر خواب آیة الکرسی

اگر بیند آیة الکرسی (آیه 255 سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خدواند جاه و رفعت شود.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب