آینه | تعبیر خواب آینه

آینه , تعبیر خواب آینه

تفسیر خواب آینه

معنی خواب آینه

تعبیر آینه در خواب

آینه در خواب

دیدن آینه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : آینه
آینه , تعبیر خواب آینه , آینه تعبیر خواب

تعبیر خواب آینه

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است.
نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند.
اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.
اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود.
اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد.
چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.
عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند.
پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.امام صادق می فرماید:

اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» ملاقات با یک دوست، جایگاه امن

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب