ابر | تعبیر خواب ابر

ابر , تعبیر خواب ابر

تفسیر خواب ابر

معنی خواب ابر

تعبیر ابر در خواب

ابر در خواب

دیدن ابر در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : ابر
ابر , تعبیر خواب ابر , ابر تعبیر خواب

تعبیر خواب ابر

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و دیدن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.
اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود.
از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است. ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد. اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد.
ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می رسد.
ابر سرخ مصیبت و بلا است.
ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است.
ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است.
ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد.
چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید.
ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» خبر ازدواج یکی از نزدیکانتان به شما خواهد رسید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب