ابریشم | تعبیر خواب ابریشم

ابریشم , تعبیر خواب ابریشم

تفسیر خواب ابریشم

معنی خواب ابریشم

تعبیر ابریشم در خواب

ابریشم در خواب

دیدن ابریشم در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : ابریشم
ابریشم , تعبیر خواب ابریشم , ابریشم تعبیر خواب

تعبیر خواب ابریشم

تعبير خواب ابریشم به روايت محمد بن سيرين

اگر ابريشم سفيد ببيند ، نفعي عايدش خواهد شد
اگر ابريشم زرد ببيند ، بيم بيماري و مريضي مي رود
اگر ابريشمي داشت و مفقود شد ، زياني به او مي رسد
لباس ابريمشي در خواب براي مردان بد طالع و براي زنان خوش طالع استتعبير خواب ابریشم به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن ابريشم در خواب خوب است معبران نوشته اند ديدن ابريشم پخته بهتر است تا ديدن ابريشم خام. لباس ابريشمي همان طور که در زنان به زيبايي و شکوه ظاهري ايشان مي افزايد در خواب نيز خوب است. اگر يک مرد ببيند که لباس ابريشمي پوشيده کراهت دارد و گوياي اين است که بي حرمت مي شود و به ديده تحقير و تمسخر بر او مي نگرند. داشتن توده ابريشم انبوهي مال است و کلا داشتن ابريشم سود مي تواند باشد. حال اگر اين ابريشم زرد باشد بيماري است. قرمز و سفيد فرج و خجستگي است. اگر کسي لباس ابريشمي به شما هديه کند زني سر راهتان قرار مي گيرد و چنان چه هديه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودي به ظاهر بسيار فريبنده نصيب شما مي گردد. عاريه گرفتن لباس ابريشمين درخواب کراهت دارد.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» میان دو یا چند نفر از نزدیکان که با یکدیگر قهر بوده اند آشتی و مصالحه و سازش دوستانه خواهد شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب