احتضار | تعبیر خواب احتضار

احتضار , تعبیر خواب احتضار

تفسیر خواب احتضار

معنی خواب احتضار

تعبیر احتضار در خواب

احتضار در خواب

دیدن احتضار در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : احتضار
احتضار , تعبیر خواب احتضار , احتضار تعبیر خواب

تعبیر خواب احتضار

لوک اویتنهاو می گوید :

جان دادن : یک سلامتی قدرتمند
دیدن کسی که جان میدهد : نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن میبینیم
زنی در حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابتآنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ، نشانة آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.
اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم می کنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می کند.
اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید ، نشانة آن است که از خطری خواهید گریخت.
اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می شوید.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» موانع، سختی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب