اسکیت | تعبیر خواب اسکیت

اسکیت , تعبیر خواب اسکیت

تفسیر خواب اسکیت

معنی خواب اسکیت

تعبیر اسکیت در خواب

اسکیت در خواب

دیدن اسکیت در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : اسکیت
اسکیت , تعبیر خواب اسکیت , اسکیت تعبیر خواب

تعبیر خواب اسکیت

اگر خواب ببینید روی یخ اسکیت بازی می کنید ، نشانة آن است که در آستانة از دست دادن موقعیتی ارزشمند قرار گرفته اید .
اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازی یخ می شکند و در آب فرو می روید ، نشانة آن است که از نصیحت های دوستانی با ارزش برخوردار خواهید شد .
اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازی هستند ، علامت آن است که نام شما را در کنار نامی که شما ستایشش می کنید ، با رسوایی یاد خواهند کرد .
دیدن کفشهای اسکیت در خواب ، نشانة آن است که با همنشینان خودسر سازگاری نخواهید داشت.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» عشق و عاشقی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب