اشتر مرغ | تعبیر خواب اشتر مرغ

اشتر مرغ , تعبیر خواب اشتر مرغ

تفسیر خواب اشتر مرغ

معنی خواب اشتر مرغ

تعبیر اشتر مرغ در خواب

اشتر مرغ در خواب

دیدن اشتر مرغ در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : اشتر مرغ
اشتر مرغ , تعبیر خواب اشتر مرغ , اشتر مرغ تعبیر خواب

تعبیر خواب اشترمرغ

محمد ابن سیرین گوید:

اشتر مرغ در خواب مرد بیابانی بود.
اگر اشترمرغ ماده بود زن بیابانی بود. اگر بیند اشترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد،دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند بر اشترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند اشترمرغ رابکشت، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند. اگر بیند در خانه اشترمرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل ...


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» رسوایی، شایعات، یک کار جدید

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب