اصلع | تعبیر خواب اصلع

اصلع , تعبیر خواب اصلع

تفسیر خواب اصلع

معنی خواب اصلع

تعبیر اصلع در خواب

اصلع در خواب

دیدن اصلع در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : اصلع
اصلع , تعبیر خواب اصلع , اصلع تعبیر خواب

تعبیر خواب اصلع

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی طاس به خواب بیند بر سر او موی رسته بود، دلیل که او را مالی اندک حاصل شود. اگر دید او طاس شد، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اما اگر زنی بیند طاس شود، دلیل که در زینت و آرایش نقصان پذیرد.ابراهیم کرمانی گوید:

اصلع دیدن به خواب بازرگان را فائده بود و پیشه کار را کسب و صناعت و پادشاه را تفکر و زنان را نقصان زینت بود.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» نگرانی درمورد مشکل کوچکی که دارید بزودی برطرف خواهد شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب