اظهار عشق | تعبیر خواب اظهار عشق

اظهار عشق , تعبیر خواب اظهار عشق

تفسیر خواب اظهار عشق

معنی خواب اظهار عشق

تعبیر اظهار عشق در خواب

اظهار عشق در خواب

دیدن اظهار عشق در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : اظهار عشق
اظهار عشق , تعبیر خواب اظهار عشق , اظهار عشق تعبیر خواب

تعبیر خواب اظهار عشق


1ـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ، نشانة آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال کسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود .
2ـ اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می کند ، دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست .
3ـ اگر خواب ببینید یکی از اقوام به شما اظهار عشق می کند ، نشانة رنج و ناامیدی است.
4ـ اگر خواب ببینید با یکی از اقوام مکاتبة عاشقانه دارید ، نشانة آن است که بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» مانعی سر راه شماست که با بردباری موفق خواهید شد آن را از سر راهتان بردارید و به مقصود خود نائل شوید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب