افتادن درآب | تعبیر خواب افتادن درآب

افتادن درآب , تعبیر خواب افتادن درآب

تفسیر خواب افتادن درآب

معنی خواب افتادن درآب

تعبیر افتادن درآب در خواب

افتادن درآب در خواب

دیدن افتادن درآب در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : افتادن درآب
افتادن درآب , تعبیر خواب افتادن درآب , افتادن درآب تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن درآب

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود.لوک اویتنهاو می گوید:

در آب افتادن : رنجمنوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زورمندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» مراقب شخصی که با شما دشمنی دارد باشید

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب