افتادن درآب | تعبیر خواب افتادن درآب

افتادن درآب , تعبیر خواب افتادن درآب

تفسیر خواب افتادن درآب

معنی خواب افتادن درآب

تعبیر افتادن درآب در خواب

افتادن درآب در خواب

دیدن افتادن درآب در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : افتادن درآب
افتادن درآب , تعبیر خواب افتادن درآب , افتادن درآب تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن درآب

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود.لوک اویتنهاو می گوید:

در آب افتادن : رنجمنوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زورمندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» برای کسالتی مختصر از نظر جسمی یا روحی به نزد پزشک خواهید رفت. یا برای انجام کاری قانونی به نزد وکیل یا قاضی خواهید رفت.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب