افروشه | تعبیر خواب افروشه

افروشه , تعبیر خواب افروشه

تفسیر خواب افروشه

معنی خواب افروشه

تعبیر افروشه در خواب

افروشه در خواب

دیدن افروشه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : افروشه
افروشه , تعبیر خواب افروشه , افروشه تعبیر خواب

تعبیر خواب افروشه

محمد ابن سیرین گوید:

افروشه آن بهتر بود که در وی زعفران نباشد چون اندک بیند، سخن خوب و لطیف و خوش بود و چون بسیار دید مالی بود که به رنج و سختی بدست آورد.
اگر دید اندک افروشه کسی به او داد و بخورد، دلیل که از آن کس سخن لطیف بشنود، چنانکه موافق طبع بود.
اگر دید افروشه بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی حاصل شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خوردن افروشه به خواب بر سه وجه بود. اول: سخن لطیف، دوم: مال، سوم: مراد یافتنی که در دل بود.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» جشن، مراسم شادی، میهمانی مهم

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب