افلیج یا فلج | تعبیر خواب افلیج یا فلج

افلیج یا فلج , تعبیر خواب افلیج یا فلج

تفسیر خواب افلیج یا فلج

معنی خواب افلیج یا فلج

تعبیر افلیج یا فلج در خواب

افلیج یا فلج در خواب

دیدن افلیج یا فلج در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : افلیج یا فلج
افلیج یا فلج , تعبیر خواب افلیج یا فلج , افلیج یا فلج تعبیر خواب

تعبیر خواب افلیج فلج


1ـ اگر خواب ببینید افلیج شده اید ، نشانة آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید .
2ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیج شده است ، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی که به درون خانة شما نیز نفوذ خواهد یافت .
3ـ اگر کسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانة آن است که نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب