الاعراف | تعبیر خواب الاعراف

الاعراف , تعبیر خواب الاعراف

تفسیر خواب الاعراف

معنی خواب الاعراف

تعبیر الاعراف در خواب

الاعراف در خواب

دیدن الاعراف در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : الاعراف
الاعراف , تعبیر خواب الاعراف , الاعراف تعبیر خواب

تعبیر خواب الاعراف

محمد ابن سیرین گوید:

اگر بیند سوره اعراف می خواند، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود.



ابراهیم کرمانی گوید:

سوره اعراف درخواب خواندن، از این جهان بیرون نرود تا کوه سینا را زیارت کند.



حضرت امام جعفر صادق فرماید:

همه خلق از او خشنود شوند.



به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» دعوت، ملاقات غیر منتظره

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب
cookie=: