الاعراف | تعبیر خواب الاعراف

الاعراف , تعبیر خواب الاعراف

تفسیر خواب الاعراف

معنی خواب الاعراف

تعبیر الاعراف در خواب

الاعراف در خواب

دیدن الاعراف در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : الاعراف
الاعراف , تعبیر خواب الاعراف , الاعراف تعبیر خواب

تعبیر خواب الاعراف

محمد ابن سیرین گوید:

اگر بیند سوره اعراف می خواند، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود.ابراهیم کرمانی گوید:

سوره اعراف درخواب خواندن، از این جهان بیرون نرود تا کوه سینا را زیارت کند.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

همه خلق از او خشنود شوند.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» کاری را انجام خواهید داد که با نتیجه روشن و مثبت و عالی همراه است، این کار از دیده ی خودتان سرچشمه می گیرد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب