الانشراح | تعبیر خواب الانشراح

الانشراح , تعبیر خواب الانشراح

تفسیر خواب الانشراح

معنی خواب الانشراح

تعبیر الانشراح در خواب

الانشراح در خواب

دیدن الانشراح در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : الانشراح
الانشراح , تعبیر خواب الانشراح , الانشراح تعبیر خواب

تعبیر خواب الانشراح

محمد ابن سیرین گوید:

اگر بیند سوره انشراح می خواند، دلیل که دشواری بر وی آسان گردد.ابراهیم کرمانی گوید:

خدای تعالی کارهای بسته بر وی آسان کند.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

از سختی فرج یابد.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» در یک شادی و خنده فراوان قرار خواهید گرفت.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب