الج | تعبیر خواب الج

الج , تعبیر خواب الج

تفسیر خواب الج

معنی خواب الج

تعبیر الج در خواب

الج در خواب

دیدن الج در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : الج
الج , تعبیر خواب الج , الج تعبیر خواب

تعبیر خواب الج

بدان که الج را به تازی غرور گویند.
اگر کسی در خواب بیند که الج همی خورد، دلیل که او را رنج و بیماری رسد به قدر آن.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که الج داشت یا به کسی داد یا آن را از خانه بیرون ریخت و از او نخورد، دلیل کند از رنج و بیماری ایمن گردد و علی الجمله درخوردن الج در خواب هیچ خیر و منفعت نباشد.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» یک فرد خودپرست و خودخواه

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب