الوار | تعبیر خواب الوار

الوار , تعبیر خواب الوار

تفسیر خواب الوار

معنی خواب الوار

تعبیر الوار در خواب

الوار در خواب

دیدن الوار در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : الوار
الوار , تعبیر خواب الوار , الوار تعبیر خواب

تعبیر خواب الوار


1ـ دیدن الوار در خواب ، نشانة آن است که با قبول کارهای سخت ، مزد اندکی به دست خواهید آورد.
2ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانة آن است که از ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید .
3ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می کنید ، نشانة آن است که معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد .به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» ارتباط خود را با خداوند محکمتر کنید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب
cookie=: