الکوثر | تعبیر خواب الکوثر

الکوثر , تعبیر خواب الکوثر

تفسیر خواب الکوثر

معنی خواب الکوثر

تعبیر الکوثر در خواب

الکوثر در خواب

دیدن الکوثر در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : الکوثر
الکوثر , تعبیر خواب الکوثر , الکوثر تعبیر خواب

تعبیر خواب الکوثر

محمد ابن سیرین گوید:

اگر بیند سوره کوثر می خواند، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد، لکن فرزندش کم بود.ابراهیم کرمانی گوید:

عطا یابد از بزرگی و دشمن او بدحال شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» برطرف شدن یک مشکل، موفقیت از طریق یک دوست

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب