انجیل | تعبیر خواب انجیل

انجیل , تعبیر خواب انجیل

تفسیر خواب انجیل

معنی خواب انجیل

تعبیر انجیل در خواب

انجیل در خواب

دیدن انجیل در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : انجیل
انجیل , تعبیر خواب انجیل , انجیل تعبیر خواب

تعبیر خواب انجیل

محمد ابن سیرین گوید:

اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرای شود. اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد. اگر از بر می خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود.
خواب کتاب انجیل ، نشانة زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است .
اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید ، نشانة آن است که دوستی شما را وسوسه می کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید کرد.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» عشق و ازدواج، یک دوست قابل اعتماد

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب