اژدها | تعبیر خواب اژدها

اژدها , تعبیر خواب اژدها

تفسیر خواب اژدها

معنی خواب اژدها

تعبیر اژدها در خواب

اژدها در خواب

دیدن اژدها در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : اژدها
اژدها , تعبیر خواب اژدها , اژدها تعبیر خواب

تعبیر خواب اژدها

اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیرمفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند. اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال و رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» سکه : رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب