بار کشیدن | تعبیر خواب بار کشیدن

بار کشیدن , تعبیر خواب بار کشیدن

تفسیر خواب بار کشیدن

معنی خواب بار کشیدن

تعبیر بار کشیدن در خواب

بار کشیدن در خواب

دیدن بار کشیدن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بار کشیدن
بار کشیدن , تعبیر خواب بار کشیدن , بار کشیدن تعبیر خواب

تعبیر خواب بار کشیدن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد.
اگر بیند که بر پشت بار گران داشت، دلیل که گناه و معاصی بسیار کند.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است. دلیل به قدر جنس بار وی را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی. اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب بازگردد.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب