باغ میوه | تعبیر خواب باغ میوه

باغ میوه , تعبیر خواب باغ میوه

تفسیر خواب باغ میوه

معنی خواب باغ میوه

تعبیر باغ میوه در خواب

باغ میوه در خواب

دیدن باغ میوه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : باغ میوه
باغ میوه , تعبیر خواب باغ میوه , باغ میوه تعبیر خواب

تعبیر خواب باغ میوه

اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغهای پر میوه می گذرید ، علامت خاتمة عشقی طولانی است .
اگر خواب ببینید که باغهایی که از آن می گذرید پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آمادة چیدن است ، نشانة پاداش دادن به افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید .
اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند ، علامت آن است که همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگیِ راحتی برای او مهیا خواهند کرد .
اگر خواب ببینید که در باغِ میوه ای خوکها مشغول خوردن میوه هایی هستنند که بر زمین افتاده است ، علامت آن است که ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .
اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد .
اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت .
اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خار گیر می کنید ، علامت آن است که رقیبی حسود خواهید داشت .
اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است که فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید .
اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است که بهنگام زندگی در زمان اکنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید .
دیدن باغ میوة طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است که باید بر دوش بگیرید .به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» درمورد نیت قلبی تان شادی زیادی به شما روی خواهد آورد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب