باغ میوه | تعبیر خواب باغ میوه

باغ میوه , تعبیر خواب باغ میوه

تفسیر خواب باغ میوه

معنی خواب باغ میوه

تعبیر باغ میوه در خواب

باغ میوه در خواب

دیدن باغ میوه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : باغ میوه
باغ میوه , تعبیر خواب باغ میوه , باغ میوه تعبیر خواب

تعبیر خواب باغ میوه

اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغهای پر میوه می گذرید ، علامت خاتمة عشقی طولانی است .
اگر خواب ببینید که باغهایی که از آن می گذرید پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آمادة چیدن است ، نشانة پاداش دادن به افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید .
اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند ، علامت آن است که همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگیِ راحتی برای او مهیا خواهند کرد .
اگر خواب ببینید که در باغِ میوه ای خوکها مشغول خوردن میوه هایی هستنند که بر زمین افتاده است ، علامت آن است که ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .
اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد .
اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت .
اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خار گیر می کنید ، علامت آن است که رقیبی حسود خواهید داشت .
اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است که فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید .
اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است که بهنگام زندگی در زمان اکنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید .
دیدن باغ میوة طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است که باید بر دوش بگیرید .به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب
cookie=: