برجستن | تعبیر خواب برجستن

برجستن , تعبیر خواب برجستن

تفسیر خواب برجستن

معنی خواب برجستن

تعبیر برجستن در خواب

برجستن در خواب

دیدن برجستن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : برجستن
برجستن , تعبیر خواب برجستن , برجستن تعبیر خواب

تعبیر خواب برجستن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی بیند از جائی به جائی می جست، دلیل که حال او بگردد. اگر بیند به جای دوری جست، دلیل که به سفر رود. اگر بیند در وقت جستن عصا در دست داشت، دلیل که اعتماد وی بر مردی قوی بود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند از جائی بیرون جست، دلیل که از حال بد به حال نیک برگردد.اگر بیند به هر جائی که می خواهد می جست، دلیل است بر قوت و توانائی وی.جابر مغربی گوید:

اگر بیند از جائی پاکیزه بجست، دلیل که ازحال فساد به حال صلاح آید. اگر به خلاف بیند از صلاح به فساد آید.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» افتخار، موفقیت، میراث، برآورده شدن آرزو

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب