برد | تعبیر خواب برد

برد , تعبیر خواب برد

تفسیر خواب برد

معنی خواب برد

تعبیر برد در خواب

برد در خواب

دیدن برد در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : برد
برد , تعبیر خواب برد , برد تعبیر خواب

تعبیر خواب برد

محمد ابن سیرین گوید:

بهترین جامه ها بُرد است. اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفید است یا جامه نو از برد پوشیده بود، دلیل که فراخی نعمت یابد و به قدر آن که جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد و اگر بیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه و کبود بود، تاویلش به خلاف این است.ابراهیم کرمانی گوید:

برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد، خاصه چون برد از پنبه بود. اگر بیند در وی ابریشم است، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» سوسمار : دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب