برس | تعبیر خواب برس

برس , تعبیر خواب برس

تفسیر خواب برس

معنی خواب برس

تعبیر برس در خواب

برس در خواب

دیدن برس در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : برس
برس , تعبیر خواب برس , برس تعبیر خواب

تعبیر خواب برس


1ـ دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .
2ـ دیدن برس کهنه و خراب ، علامت بیماری است .
3ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .
4ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .
5ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطا است.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» خوشحالی و هیجان فوق العاده از موضوعی که شما را غافلگیر خواهد ساخت.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب