برگستوان | تعبیر خواب برگستوان

برگستوان , تعبیر خواب برگستوان

تفسیر خواب برگستوان

معنی خواب برگستوان

تعبیر برگستوان در خواب

برگستوان در خواب

دیدن برگستوان در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : برگستوان
برگستوان , تعبیر خواب برگستوان , برگستوان تعبیر خواب

تعبیر خواب برگستوان یا پوشش اسب

محمد ابن سیرین گوید:

درخواب استوار و محکم کاری است.
اگربیند بر اسبی یا برگستوان نشسته بود، دلیل که کار وی محکم و استوار گردد و بر دشمن ظفر یابد و خصم را قهر کند.جابرمغربی گوید:

اگر بیند اسب وی با برگستوان درمیدان رزم می دوید، دلیل که کار برمراد و بخت و دولت او مساعد گردد. اگر بیند بر گستوان از اسب او درافتاد یا ضایع گردید، دلیل که نامرادی یابد و در دست خصمان مغلوب شود.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» اخبار خوب

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب