بست | تعبیر خواب بست

بست , تعبیر خواب بست

تفسیر خواب بست

معنی خواب بست

تعبیر بست در خواب

بست در خواب

دیدن بست در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بست
بست , تعبیر خواب بست , بست تعبیر خواب

تعبیر خواب بست

محمد ابن سیرین گوید:

اگر به خواب بیند که بست می خورد یا بست دارد، به قدر آن غم و اندوه خورد.
اگر بدید که بست به کسی داد یا فروخت، دلیل که از وی به آن کس غم و اندوه رسد.جابرمغربی گوید:

اگر بیند که بست داشت و از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد و از آن خلاص یابد.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب