بستان افروز | تعبیر خواب بستان افروز

بستان افروز , تعبیر خواب بستان افروز

تفسیر خواب بستان افروز

معنی خواب بستان افروز

تعبیر بستان افروز در خواب

بستان افروز در خواب

دیدن بستان افروز در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بستان افروز
بستان افروز , تعبیر خواب بستان افروز , بستان افروز تعبیر خواب

تعبیر خواب بستان افروز

محمد ابن سیرین گوید:

بستان افروز در خواب دیدن، شادی است، لکن بدین بد است. اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل بر خرمی و شادی است. اگر بیند بستان افروز به کسی داد، دلیل که او را خرم کند.ابراهیم کرمانی گوید:

بستان افروز چون به وقت خود بیند مهتری است.بعضی از معبران گویند:

زن بازرگان توانگر است، با جمال و خوش طبع.
اگر دید که بستان افروز در خواب در جایگاه خویش می شود، دلیل که وی را با بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند از زمین برکند، دلیل که از صحبت مردی جدا شود.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» به مدت یک یا دو هفته شما بسیار سرخوش و شادمان خواهید بود.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب