بسته پستی | تعبیر خواب بسته پستی

بسته پستی , تعبیر خواب بسته پستی

تفسیر خواب بسته پستی

معنی خواب بسته پستی

تعبیر بسته پستی در خواب

بسته پستی در خواب

دیدن بسته پستی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بسته پستی
بسته پستی , تعبیر خواب بسته پستی , بسته پستی تعبیر خواب

تعبیر خواب بسته پستی


1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است و بازگشتن فردی عزیز از سفر .
2ـ حمل کردن بستة پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .
3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانة آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلتها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب