بقالی | تعبیر خواب بقالی

بقالی , تعبیر خواب بقالی

تفسیر خواب بقالی

معنی خواب بقالی

تعبیر بقالی در خواب

بقالی در خواب

دیدن بقالی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بقالی
بقالی , تعبیر خواب بقالی , بقالی تعبیر خواب

تعبیر خواب بقالی

محمد ابن سیرین گوید:

بقالی کردن در خواب ، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت. اگر بیند بقالی می کرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت ویرا از متاع دنیا حاصل شود.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند متاعه ای مجانی را به زر و درم میفروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد.اول: کسب کردن، دوم: منفعت یافتن، سوم: غم و اندوه.
دیدن بقالی در خواب که لبنیات تازه و پاکیزه بفروش می رساند ، علامت آرامش و راحتی است.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» آینده خوب درمورد همه چیز، سلامتی، ثروت، و شادی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب