بنا | تعبیر خواب بنا

بنا , تعبیر خواب بنا

تفسیر خواب بنا

معنی خواب بنا

تعبیر بنا در خواب

بنا در خواب

دیدن بنا در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بنا
بنا , تعبیر خواب بنا , بنا تعبیر خواب

تعبیر خواب بنا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی.
بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.لوک اویتنهاو می گوید:

بنا ( شخص) : تاخیر در یک کار بسیار مشکلیوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن عمارت کردن اندکی غم بود.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» در کاری بیش از اندازه بر خود سخت گرفته اید اگر در این مورد خاص آسان گیر باشی کارهایت به خوبی پیش خواهد رفت و به مقصود خود سریعتر خواهی رسید.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب