بناگوش | تعبیر خواب بناگوش

بناگوش , تعبیر خواب بناگوش

تفسیر خواب بناگوش

معنی خواب بناگوش

تعبیر بناگوش در خواب

بناگوش در خواب

دیدن بناگوش در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بناگوش
بناگوش , تعبیر خواب بناگوش , بناگوش تعبیر خواب

تعبیر خواب بناگوش

در خواب دیدن، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است.ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن بناگوش در خواب ، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بناگوش به خواب ، بر چهار وجه است. اول: پسری نیکو روی. دوم: قدر و جاه، سوم: دین درست. چهارم: منفعت از سبب فرزند.به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب