بوهای خوش | تعبیر خواب بوهای خوش

بوهای خوش , تعبیر خواب بوهای خوش

تفسیر خواب بوهای خوش

معنی خواب بوهای خوش

تعبیر بوهای خوش در خواب

بوهای خوش در خواب

دیدن بوهای خوش در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بوهای خوش
بوهای خوش , تعبیر خواب بوهای خوش , بوهای خوش تعبیر خواب

تعبیر خواب بوهای خوش

محمد ابن سیرین گوید:

بوهای خوش و ناخوش ثنای نیک و مدح و ذم و سخن ناصواب است.
اگر بیند بوی خوش شنید، دلیل که او نکوهش کنند. اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود، دلیل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است.ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند او را خوشبوی کردند، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» از نظر شرایط فیزیکی و جسمی کمی به بیماری و شرایط نامساعد مبتلا خواهید شد که خیلی زود رفع خواهد شد و جای آن را سلامتی و تندرستی کامل خواهد گرفت.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب