بی هوشی | تعبیر خواب بی هوشی

بی هوشی , تعبیر خواب بی هوشی

تفسیر خواب بی هوشی

معنی خواب بی هوشی

تعبیر بی هوشی در خواب

بی هوشی در خواب

دیدن بی هوشی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : بی هوشی
بی هوشی , تعبیر خواب بی هوشی , بی هوشی تعبیر خواب

تعبیر خواب بی هوشی

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد.حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بيهوشي درخواب بر دو وجه است. اول: دشواري كارها، دوم: تحير و سرگشتگي و فروماندگي و بيچارگي.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» شادی، زندگی، هیجان و احساسات فراوان و باشکوه برای شماست. بهترین کارت شمع برای هر نیت که دارید، صد در صد به تحقق نزدیک خواهد گشت.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب