تاب دادن | تعبیر خواب تاب دادن

تاب دادن , تعبیر خواب تاب دادن

تفسیر خواب تاب دادن

معنی خواب تاب دادن

تعبیر تاب دادن در خواب

تاب دادن در خواب

دیدن تاب دادن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تاب دادن
تاب دادن , تعبیر خواب تاب دادن , تاب دادن تعبیر خواب

تعبیر خواب تاب دادن

محمد ابن سیرین گوید:

اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است. اگر بیند دراز بود، سفر دراز کند. اگر کوتاه بود، سفرش کوتاه است. اگر از برای دوختن ریسمان را تاب می داد، دلیل که بهر مصلحتی کاری کند یا از بهر راحت نفس ریاضت کشد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است. اول: سفر و تحویل. دوم: ریاضت نفس. سوم: گشایش کارهای فروبسته.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» ببر : دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب