تاس | تعبیر خواب تاس

تاس , تعبیر خواب تاس

تفسیر خواب تاس

معنی خواب تاس

تعبیر تاس در خواب

تاس در خواب

دیدن تاس در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تاس
تاس , تعبیر خواب تاس , تاس تعبیر خواب

تعبیر خواب تاس

محمد ابن سیرین گوید:

اگر در خواب بیند تاس بازی می کرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد.جابر مغربی گوید:

اگر دید تاس بازی کرد،دلیل خصومت است.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» ازدواج دوم، تجدید فراش

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب