تاس | تعبیر خواب تاس

تاس , تعبیر خواب تاس

تفسیر خواب تاس

معنی خواب تاس

تعبیر تاس در خواب

تاس در خواب

دیدن تاس در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تاس
تاس , تعبیر خواب تاس , تاس تعبیر خواب

تعبیر خواب تاس

محمد ابن سیرین گوید:

اگر در خواب بیند تاس بازی می کرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد.جابر مغربی گوید:

اگر دید تاس بازی کرد،دلیل خصومت است.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.


به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» یک سند یا قرارداد شغلی را امضاء خواهید کرد که به نفع شما خواهد بود.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.

در تاروت رنگی بخوانید

دسته بندی مطالب