تاوه | تعبیر خواب تاوه

تاوه , تعبیر خواب تاوه

تفسیر خواب تاوه

معنی خواب تاوه

تعبیر تاوه در خواب

تاوه در خواب

دیدن تاوه در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تاوه
تاوه , تعبیر خواب تاوه , تاوه تعبیر خواب

تعبیر خواب تاوه

محمد ابن سیرین گوید:

درخواب دیدن، خدمتکار خانه بود، که آنچه بر کدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند. اگر بیند تاوه نو داشت یا کسی بدو داد، دلیل که خدمتکاری مصلح او حاصل شود، یا از وی جدا شود.جابر مغربی گوید:

اگر بیند از تاوه چیزی می خورد، دلیل که از خدمتکار خیر و منفعت بدو رسد به قدر خوردنی. اگر بیند آن خوردنی ترش و ناخوش است، دلیل که غمگین شود.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» در برخورد با مشکلی که در حال حاضر دارید، بی احتیاط عمل نکنید خداوند از شما حمایت خواهد کرد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب