تخم مرغ | تعبیر خواب تخم مرغ

تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ

تفسیر خواب تخم مرغ

معنی خواب تخم مرغ

تعبیر تخم مرغ در خواب

تخم مرغ در خواب

دیدن تخم مرغ در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : تخم مرغ
تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ , تخم مرغ تعبیر خواب

تعبیر خواب تخم مرغ

محمد ابن سیرین می گوید :

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب قوت و نیرومندی است.دانیال (ع) می گوید :

تخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می فرماید : گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند –سوره صافات ایه 48 .
اگر ببیند مرغ جلوی او تخم گذاشت از زنی فرومایه یا از کنیزی صاحب فرزند می شود و اگر در خواب تخم ناشناسی ببیند با زنی که ارزش و منزلتش به اندازه سفیدی و خوبی آن تخم است ازدواج می کند . اگر ببیند تخم پخته می خورد با زحمت مال بدست می آورد . اگر ببیند تخم نیم پخته می خورد زنی می گیرد و مدتی طولانی با او زندگی می کند . اگر ببیند تخم را پوست می خورد مال مردم را می خورد اگر ببیند پوست تخم را می خورد و سفیده و زرده ان را باقی می گذاشت و نمی خورد مال مرده ها را می خورد یا کفن مرده ها را بر می دارد.ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای زیادی ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است . اگر ببیند مثل مرغ روی تخم خوابیده است با زنها اختلاط دارد و اگر ببیند از تخم جوجه بیرون آورد از فرزندان ان زنها به او فایده می رسد و اگر ببیند به جای فرزند تخم زائید صاحب فرزندی می شود که کافر است . اگر ببیند تخم زیر مرغ گذاشت و جوجه بیرون آورد کار راکد او دوباره احیا می شود و به جریان می افتد و گروهی گفته اند اگر این خواب را معلمی که به کودکان قران می اموزد ببیند صاحب فرزندی می شود . اگر ببیند تخم را شکست دوشیزگی و بکارت دختری را بر می دارد و اگر ببیند نتوانست تخم مرغ را بشکند نمی تواند بکارت را بردارد و اگر ببیند تخم زیادی دارد به اندازه آنها فرزند پیدا می کند و تخم اردک فرزند فقیر است و دیدن تخم گنجشک در خواب شادمانی است و تعبیر تخم سایر پرندگان در جای خود ذکر می شود.حضرت امام صادق (ع) می فرماید :

تعبیر تخم پرندگان آبی در خواب بر 4 وجه است : 1. به مراد رسیدن 2. زن گرفتن 3. کنیز 4. فرزند دار شدن.لوک اویتنهاو می گوید:

گرفتن تخم مرغ : سود
پختن آن : بدگویی
خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید
تخم پرندگان دیگر : آمرزش
خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی
دیدن آن : دعوا
تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد
تخم مرغ گندیده : موانع
شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی1ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .
2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .
3ـ دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .
4ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .
5ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .
6ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .
7ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت.


به نیت شما فال قهوه گرفتیم. جواب فال شما:

» خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب