ترازوگر | تعبیر خواب ترازوگر

ترازوگر , تعبیر خواب ترازوگر

تفسیر خواب ترازوگر

معنی خواب ترازوگر

تعبیر ترازوگر در خواب

ترازوگر در خواب

دیدن ترازوگر در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : ترازوگر
ترازوگر , تعبیر خواب ترازوگر , ترازوگر تعبیر خواب

تعبیر خواب ترازوگر

به خواب دیدن، پادشاه عدل است و ترازوی راست، قاضی راست حکم بود یا وزیر عادل.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

ترازوی قیامت در خواب دیدن بر شش وجه است. اول: قاضی . دوم: پادشاه. سوم: فقیه. چهارم: میانجی. پنجم: حکم راست. ششم: حکم ناراست.
اگر بیند کردار نیک وی در ترازوی قیامت، بیش از کردار بدِ وی است، دلیل که بهشت یابد و از عقوبت رسته گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مستوجب عقوبت دوزخ است.به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» حسادت برخی باعث ایجاد مشکل می شود

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب