ترسایی | تعبیر خواب ترسایی

ترسایی , تعبیر خواب ترسایی

تفسیر خواب ترسایی

معنی خواب ترسایی

تعبیر ترسایی در خواب

ترسایی در خواب

دیدن ترسایی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : ترسایی
ترسایی , تعبیر خواب ترسایی , ترسایی تعبیر خواب

تعبیر خواب ترسایی

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر مسلمانی بیند ترسا شد، دلیل که او را در راهی بدعت و گمراهی پدید آید و اعتقاد در دین مسلمانی ندارد.جابر مغربی گوید:

اگر کسی این خواب را بیند که دشمنی دارد، دلیل است بر وی نصرت یابد، زیرا که ترسا نصرانی است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسائی بیند که مسلمان شد، دلیل که مسلمان شود و بمیرد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر دید با ترسایان صحبت داشت، دلیل که دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دین اسلام ضعیف است.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» نزاع و درگیری در خانواده

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب