ترسایی | تعبیر خواب ترسایی

ترسایی , تعبیر خواب ترسایی

تفسیر خواب ترسایی

معنی خواب ترسایی

تعبیر ترسایی در خواب

ترسایی در خواب

دیدن ترسایی در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : ترسایی
ترسایی , تعبیر خواب ترسایی , ترسایی تعبیر خواب

تعبیر خواب ترسایی

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر مسلمانی بیند ترسا شد، دلیل که او را در راهی بدعت و گمراهی پدید آید و اعتقاد در دین مسلمانی ندارد.جابر مغربی گوید:

اگر کسی این خواب را بیند که دشمنی دارد، دلیل است بر وی نصرت یابد، زیرا که ترسا نصرانی است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسائی بیند که مسلمان شد، دلیل که مسلمان شود و بمیرد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر دید با ترسایان صحبت داشت، دلیل که دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دین اسلام ضعیف است.به نیت شما فال شمع گرفتیم. جواب فال شما:

» در یک بحران و کشمکش روحی واقع خواهید شد که عامل این قضیه اطرافیان نزدیک یا دور شما هستند اما این بحران خیلی زودتر از آنچه تصور می کنید برطرف خواهد شد.

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب