ترسیدن | تعبیر خواب ترسیدن

ترسیدن , تعبیر خواب ترسیدن

تفسیر خواب ترسیدن

معنی خواب ترسیدن

تعبیر ترسیدن در خواب

ترسیدن در خواب

دیدن ترسیدن در خواب

تاروت رنگی | سایت فال و سرگرمی
کد فال | اسکریپت فال | کد فال برای وبلاگ | کد فال برای وب سایت

تعبیر خواب : ترسیدن
ترسیدن , تعبیر خواب ترسیدن , ترسیدن تعبیر خواب

تعبیر خواب ترسیدن

محمد ابن سیرین گوید:

ترسیدن در خواب ، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

ترسیدن درخواب ، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند مضرت رسد.


به نیت شما فال چای گرفتیم. جواب فال شما:

» مهمان عزیز و سرزده، بهبود مسائل مالی

کاربر گرامی اعتقاد به فال چيزی جز جهل و خرافه پرستی نيست. از اينکه فقط جهت سرگرمی از فالها استفاده می کنيد سپاسگزاریم و اوقات خوشی را براي شما آرزو می کنیم.
همچنین وب سایت تاروت رنگی هیچ گونه فعالیتی در زمینه انجام فال های حضوری یا تلفنی ندارد.


   مقالات جذاب   

دسته بندی مطالب